Our Team - RNews1 Hindi Khabar

Header Ads

Our Team

Editor In Chief :  Rakhi Pawan Tailor
Executive Editor : Shadab Siddiqui
News Editor : Anil Sharma, Govind Tailor, Rakhi, Devansh, Diksha.
Marketing Head : Sundip S. Sharma

Delhi Correspondent :  Anand Prakash Pandey, Shivangi Sharma

Reporters :
Jaipur : Govind Tiwari, Prashant Gaur, Ravi Sharma, Manoj Avasthi
Ajmer Bureau : Vijay Kumar Hansrajani.
Bundi :  Hanuman Gour.
Bijolia : Jagdish Soni.
Deoli : Lokendra Singh Choudhary.
Malpura :  Pankaj Tailor
Kekri :  Kishan Gopal Kumawat, Ramesh Chaudhary
Kotputli : Anil Sharma.

Photo Journalist : Vishal Bhatnagar, Chandra Mohan, Praveen
Legal Advisor :   Mukesh Kumar Sharma (Advocate )
Assistant Legal :   Sawan Sharma

Powered by Blogger.